RTI GEM – Bikaner/Ganganagar/Rajasthan (27th & 28th January 2021)