RTI-GEM Visakhapatnam (Vizag)/Vizianagaram/Guntur (8th November 2020)